QUESTION 19 You have an exchange server 2016 640-911 vce organization. The organization contains a Mailbox server named EX01. EX01 contains a mailbox database named DB01. The volume that contains DB01 fails. You need to perform a dial-tone recovery of the database. What should you create first? A. a new Recovery Storage Group B. a new mailbox database C. a mailbox move request D. a mailbox restore request E. a lagged database copy Correct Answer: B QUESTION 20 You have an Exchange Server organization. The 70-487 vce organization contains servers that have Exchange Server 2010 and Exchange Server 2016 installed. You establish a hybrid deployment between Exchange Server and Microsoft Office 365. Some users have on-premises mailboxes and personal archives in Exchange Online. You discover that you are unable to use In-Place eDiscovery to search user mailboxes and Exchange Online Archiving archives concurrently. You need to recommend a solution to ensure that 210-060 vce In-Place eDiscovery can search the mailboxes and the personal archives concurrently. What should you include in the recommendation? A. Auth authentication B. an organization relationship C. a retention policy D. the Mailbox Replication service (MRS) Correct Answer: A QUESTION 21You have an Exchange Server 2016 organization. The organization contains five Mailbox servers. The servers are members of a database availability group (DAG). All of the databases in the DAG are replicated to all of the members. You plan to perform scheduled maintenance on a Mailbox server named MBX3 that will place the server offline for up to an hour. You need to ensure that any active databases 70-412 vce on MBX3 are activated on other DAG members before performing the maintenance. Which cmdlet should you ducktown use? A. Set-MailboxDatabaseCopy B. Stop-DatabaseAvailabilityGroup C. Resume-MailboxDatabaseCopy D. Set-MailboxServer Correct Answer: D QUESTION 22 You have an Exchange Server 2016 i-tec organization. Users report that they receive an Autodiscover error when they attempt to configure a Microsoft Outlook profile. You need to view the URLs that are returned to the users when they attempt to establish an Autodiscover connection. Which command should you run from an Exchange server? A. Test-OutlookConnectivity B. Test-OutlookWebServices C. Test-WebServicesConnectivity D. Test-MAPIConnectivity Correct Answer: B300-320 vceThe Most Up-to Date Microsoft070-411Exam Questions 700-505 700-501 648-232 CCNA Data Center Practice Quiz: 640-911 Quiz 070-462 3I0-012 070-463 Latest117-202Questions - LPIC Level 2 117-202 Certification RCDD-001 070-685 200-101 070-412 Download Cisco400-101Exams - Free VCE Exams For All 70-243 200-120 lead4pass 100-105 Latest 117-201 Questions - LPIC Level 2 117-201Certification C9530-404 070-480 70-487 300-207 4A0-100 600-199 Actual Test Free - Free Cisco Exams Learning Center 350-018 070-410 100-101 CCNP Routing and Switching SWITCH300-115Official Cert M70-201 C2020-703 070-347 70-412 70-417 JN0-643 E20-690 EMC Real Exam Questions - 100% Free VCE Files 70-410 642-747 70-331 70-413 Pass MICROSOFT70-411exam - test questions 352-001 210-260 SY0-401 200-125 Cisco 300-320 Dumps - Get Your Certification Exams Easily with Our 200-310 CISSP PMP 300-075 210-065 Cisco CCNA Collaboration210-060CICD: Welcome to Cisco 70-534 70-532 EX200 1Z0-803 210-451 300-101 Latest HP0-S42 Questions - ASEHP0-S42Certification 300-206 070-346 70-461 HP0-S41 640-916 CompTIA Network+N10-006 EX300 Download 1Z0-434 Exam PDF Questions Answers 1Z0-060 70-346 2V0-620 300-070 LatestE05-001Questions - Cloud Architect (EMCCA) JN0-360 2V0-641 642-999 70-697 300-208 FC0-U51 Latest PW0-071 Questions - CWTS PW0-071Certification IIA-CIA-PART3 642-732 500-260 98-366 1Z0-047 70-496Microsoft Real Exam Questions - 100% Free VCE Files 70-533 810-403 642-998 70-470 JN0-343 CCNP Wireless642-742New Updated Cisco 642-742 Study 220-802 70-486 642-035 JN0-692 1Z0-470 CAS-002 Cisco 642-883 Dumps |642-883Exam Questions PGMP 200-105 1Z0-051 642-887 070-688 400-351 H12-211Exam Huawei H12-211 Test Questions PDF C2090-930 102-400 70-696 SK0-004 pass 101-400 exam - test questions 1Z0-061 ADM-211 300-360 CCNP Data Center642-996Latest Version Cisco 642-996 With New 400-051 70-646 4A0-107 1Z0-574 74-343 700-039 1Z0-435Oracle Business Process Management Suite 1Y0-401 1Y0-201 200-355 74-344 300-135 Download300-370Exam PDF Questions Answers 712-50 070-496 C2090-311 300-080 640-875 AX0-100Axis Communications Real Exam Questions Kővágótöttös hivatalos weboldala

Műemlék templomunk

A hódoltság alatt folyamatosan itt élõ lakosság a lehetõségeihez képest megõrizte, sõt bizonyára némileg javítgatta, és istentiszteleti célokra használhatta is a templomot. Azonban a hódoltság elmúltával Kõvágótöttösre már nem került újra plébános. Radnai Mátyás pécsi püspök a töröktõl való felszabadulás utáni esztendõben (1687) Kõvágószõlõsre küldött papot, aki Bakonya, Cserkút, Kõvágószõlõs és Kõvágótöttös népének papja lett.  Az 1714. évi egyházmegyei zsinat aktái említik a töttösi templomot. 1721-ben a templom ugyan használható, de meglehetõsen leromlott állapotban volt. A templomot 1726-ban restaurálták. Ekkor még nem változtattak a templom építményén. 1780-ban az addig a középkori stílusjegyeket, viselõ templomot a pécsi káptalan a korai igényeknek megfelelõen átépítette. A régi, elég szûkös szentély helyébe bõvebb, pontos félköralaprajzút építettek. A déli oldalon három XII. - XIII. századi keskeny, kisnyílású ablaka helyébe a barokk ízlésnek megfelelõ ablakokat nyitotta. A nyugati bejáratnál a templom hajójában kórust építettek, ahova a késõbbiekben kisméretû egymanuális, pedálos orgona is került. A templomhajóban az északi falon a sekrestyébõl nyíló szószéket helyeztek el. Az addiginál nagyobb oltárt kapott a templom, a Szent Miklós oltárkép két oldalán levõ Szent Antal, Szent Ferenc képeket szobrokkal cserélték ki. Az ekkor kialakult (késõi) barokk templomot a következõ két évszázadban igyekeztek karbantartani, idõvel berendezése is némileg gazdagodott ugyan, de állagában meglehetõsen leromlott.

Az elsõ nagy átépítés után 200 évvel, Csonka Ferenc Kõvágószõlõsi plébános ügybuzgalma és fáradozása eredményeként került sor a templom újabb, nagyszabású restaurálására, átépítésére. A szükséges terveket Schõner Lászlóné Pusztai Ilona, az Országos Mûemlék Felügyelõség mérnöke készítette, és az 1980 – 1983 között végzett munkálatokat is Õ irányította.

A templomépületet az 1780. évi átépítés utáni állapota szerint újították fel, mégis úgy, hogy a templom bizonyos törökkor elõtti jellegzetessége bemutatásra került. Így a déli falon kibontottak egy középkori ablaknyílást, egy másik középkori ablaknyílás helyét pedig jelezték. A déli bejáratot a középkori formára állították vissza. Az 1780-as átépítésnél lebontott középkori szentély alapfalaiból kiindulva a középkori falak helyén kiemelt szintet alakítottak ki. A középkorból megmaradt keresztelõ kutat a szentély közelébe, a szenteltvíztartókat a bejáratok mellé helyezték el. Az északi falon levõ copf szószéket elbontották, a szószék nyílását befalazták. Az egész templom vakolatát belül is, kívül is leverték és a szükséges javításokat elvégezték, a tetõzetet, a toronysisakot teljességgel felújították. A barokk berendezésbõl csak kevés maradt a templomban. A múlt század végén festett Szent Miklóst ábrázoló oltárképet az északi falfelületre függesztették, mellette ugyancsak falra függesztve látható az egykor oltáron lévõ két késõ barokk faszobor (Páduai Szent Antal, Assziszi Szenet Ferenc), továbbá a teplomhajó és a szentély diadalíve sarkánál magasított állványon látható a régi oltár egy darabja (baldahin), amelyben a biblia van elhelyezve. A templom jelenleg használatos valamennyi berendezési tárgya új. Schõnerné tervei szerint keményfából készült a szembenézõ oltár, a pasztofórium, az ambó, a szedilék, a húsvéti gyertya tartója és a padok. Az újjáépített templomot Bellon Gellért pécsi segédpüspök 1983. szeptember 17.-én áldotta meg, és adta át.Az 1980-1983 között végzett felújítás nem terjedt ki sem a csapadékvíz elvezetésére, sem a falak szigetelésére, ezért sajnos a templom fala 20 év alatt újra tönkrement. A falak egy másfél méter magasan felvizesedtek, a vakolat kívül-belül leromlott, az elektromos fûtés vezetékei életveszélyessé váltak.

2000-2004 között az Önkormányzat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium pályázatának segítségével a templomot felújította, és 2004 Pünkösd vasárnapján Tímár György plébános áldotta meg és adta át a község lakóinak. 2005-ben került átadásra a Toronyzene, mely naponta kétszer 1400-kor és 1800-kor játszza a rövidített Bányászhimnuszt:


„Tisztelet a bányász szaknak,
Jószerencseáldás lengje át
Bárha napfényt, odalent nem kapnak,
Hõn imádják mégis a hazát...”
 
A "Tisztelet a bányász szaknak..." kezdetû német dal Közép-Európában, mint ünnepélyes bányászdal, Révay Károly szerint " Bányász himnuszként" volt általánosan ismert.

Elérhetőség

Telefon:+36-72-564-012
Email: kovagotottosonkormanyzat@gmail.com
Web: www.kovagotottos.hu

Kővágótöttös,
Kossuth L. u. 16.,
7675

Legfrissebb képek

Partnereink

Mecsekérc Zrt.