QUESTION 19 You have an exchange server 2016 640-911 vce organization. The organization contains a Mailbox server named EX01. EX01 contains a mailbox database named DB01. The volume that contains DB01 fails. You need to perform a dial-tone recovery of the database. What should you create first? A. a new Recovery Storage Group B. a new mailbox database C. a mailbox move request D. a mailbox restore request E. a lagged database copy Correct Answer: B QUESTION 20 You have an Exchange Server organization. The 70-487 vce organization contains servers that have Exchange Server 2010 and Exchange Server 2016 installed. You establish a hybrid deployment between Exchange Server and Microsoft Office 365. Some users have on-premises mailboxes and personal archives in Exchange Online. You discover that you are unable to use In-Place eDiscovery to search user mailboxes and Exchange Online Archiving archives concurrently. You need to recommend a solution to ensure that 210-060 vce In-Place eDiscovery can search the mailboxes and the personal archives concurrently. What should you include in the recommendation? A. Auth authentication B. an organization relationship C. a retention policy D. the Mailbox Replication service (MRS) Correct Answer: A QUESTION 21You have an Exchange Server 2016 organization. The organization contains five Mailbox servers. The servers are members of a database availability group (DAG). All of the databases in the DAG are replicated to all of the members. You plan to perform scheduled maintenance on a Mailbox server named MBX3 that will place the server offline for up to an hour. You need to ensure that any active databases 70-412 vce on MBX3 are activated on other DAG members before performing the maintenance. Which cmdlet should you ducktown use? A. Set-MailboxDatabaseCopy B. Stop-DatabaseAvailabilityGroup C. Resume-MailboxDatabaseCopy D. Set-MailboxServer Correct Answer: D QUESTION 22 You have an Exchange Server 2016 i-tec organization. Users report that they receive an Autodiscover error when they attempt to configure a Microsoft Outlook profile. You need to view the URLs that are returned to the users when they attempt to establish an Autodiscover connection. Which command should you run from an Exchange server? A. Test-OutlookConnectivity B. Test-OutlookWebServices C. Test-WebServicesConnectivitypass4itsure D. Test-MAPIConnectivity Correct Answer: B300-320 vceExam 70-411: Administering Windows Server 2012 - Microsoft The Most Up-to Date Microsoft70-411Exam Questions 700-505 700-501 648-232 CCNA Data Center Practice Quiz: 640-911 Quiz Exam 70-462: Administering Microsoft SQL Server 2012 70-462 3I0-012 70-463 Latest117-202Questions - LPIC Level 2 117-202 Certification Registered Communications Distribution Designer (RCDD) RCDD-001 70-685 200-101 70-412 Download Cisco400-101Exams - Free VCE Exams For All 70-243 200-120 lead4pass 100-105 Latest 117-201 Questions - LPIC Level 2 117-201Certification C9530-404 : IBM ... - IBM Professional Certification Program C9530-404 70-480 70-487 300-207 4A0-100 600-199 Actual Test Free - Free Cisco Exams Learning Center 350-018 70-410 100-101 CCNP Routing and Switching SWITCH300-115Official Cert M70-201 C2020-703 70-347 70-412 70-417 JN0-643 E20-690 EMC Real Exam Questions - 100% Free VCE Files 70-410 642-747 https://www.lead4pass.com/az-103.html 70-413 Pass MICROSOFT70-411exam - test questions 352-001 CCDE - Cisco 352-001 210-260 lead4pass SY0-501 pdf sy0-501 practice test 200-125 Cisco 300-320 Dumps - Get Your Certification Exams Easily with Our 200-310 Cybersecurity Certification| CISSP - Certified CISSP PMP 300-075 210-065 Cisco CCNA Collaboration210-060CICD: Welcome to Cisco https://www.lead4pass.com/az-101.html https://www.lead4pass.com/az-300.html EX200 1Z0-803 210-451 300-101 Latest HP0-S42 Questions - ASEHP0-S42Certification 300-206 SENSS - Cisco 300-206 70-346 70-461 HP0-S41 640-916 CompTIA Network+N10-006 EX300 Download 1Z0-434 Exam PDF Questions Answers 1Z0-060 2V0-620 300-070 LatestE05-001Questions - Cloud Architect (EMCCA) New Service Provider Routing and Switching JN0-360 2V0-641 642-999 70-697 300-208 FC0-U51 Latest PW0-071 Questions - CWTS PW0-071Certification IIA-CIA-PART3 642-732 https://www.lead4pass.com/500-230.html 98-366 1Z0-047 az-301Microsoft Real Exam Questions - 100% Free VCE Files az-400 810-403 642-998 70-470 JN0-343 CCNP Wireless642-742New Updated Cisco 642-742 Study A+ (Plus) Certification | CompTIA IT Certifications 220-802 70-486 642-035 JN0-692 1Z0-470 https://www.lead4pass.com/CAS-003.html Cisco 642-883 Dumps |642-883Exam Questions PGMP 200-105 1Z0-051 642-887 az-900 400-351 H12-211Exam Huawei H12-211 Test Questions PDF C2090-930 102-400 https://www.lead4pass.com/MD-100.html SK0-004 pass 101-400 exam - test questions 1Z0-061 - Oracle University 1Z0-061 ADM-211 300-360 CCNP Data Center642-996Latest Version Cisco 642-996 With New 400-051 https://www.lead4pass.com/MD-101.html 4A0-107 1Z0-574 DP-201 700-039 1Z0-435Oracle Business Process Management Suite 1Y0-401 1Y0-501 200-355 https://www.lead4pass.com/DP-200.html 300-135 Download300-370Exam PDF Questions Answers 712-50 https://www.lead4pass.com/AI-100.html C2090-311 300-080 640-875 AX0-100Axis Communications Real Exam Questions Kővágótöttös hivatalos weboldala

Történelem

A népvándorlás, a honfoglalás korára vezethetõ vissza községünk története. A „Töttös” nevet az Árpád-korban eredetileg személynévként használták – a helység neve, ennek átvétele, és ún. magyar névadással keletkezett. Helységünk legkorábban írott emléke Károly Róbert idejébõl, az 1332-1335 évekbõl maradt fenn a pápai tizedlajstromban. Ekkor már a Pécsi káptalan birtoka, s az övé marad az egész középkoron át, majd a török uralom alól felszabadulva ugyan ez a testület veheti birtokába. 1696-ban 8 olyan család élt a faluban, akiknek a neve már a török hódoltság idején is megtalálható volt. A falu fejlõdését a XVIII. Század elején a kuruc háborúk, majd a rác-dúlás zavarja meg. Ezt követõen már viszonylag békésebb körülmények között él a nép. A község határának egyharmada szántó, másik harmada erdõ, a fennmaradó harmadik rész a belterület, szõlõ, rét legelõ.

A „kõvágó” elõnevet 1913-tól jegyzik. A lakosság a XX. század közepéig mezõgazdaságból élt. Az 1957-es évektõl az uránbányászat sok munkásnak adott jó megélhetési lehetõséget. Sok család a kényelmesebb életmódot választva a gyorsan fejlõdõ Pécset és Szentlõrincen vásárolt magának új otthont, így a lakosság népessége megint csökkent. Az 1850 óta mûködõ iskolát a szabad iskolaválasztás következményeként, gyereklétszám csökkenése miatt 2003-ban be kellet zárni. Az utóbbi öt évben Pécsrõl több fiatal család költözött településünkre és építet magának családi házat. Lakótelkek iránt egyre nagyobb a kereslet, ezért az önkormányzatnak tervei között szerepel egy lakópark számára kijelölt területnek a közmûvesítése. Jelenleg a község 350 lélekszámú.

Elérhetőség

Telefon:+36-72-564-012
Email: kovagotottosonkormanyzat@gmail.com
Web: www.kovagotottos.hu

Kővágótöttös,
Kossuth L. u. 16.,
7675

Legfrissebb képek

Partnereink

Mecsekérc Zrt.